Friskatorpet 93,4 km & Apollonias trädgård 32,2 km

20-26 juli

v.26 BOKESLUNDSGÅRDEN 
v.27 GLADA GETEN GÅRDSMEJERI & LITTLE GARDENS
v.28 FLÄDERGÅRDEN TÄPPESHUSEN
v.29 FAGRASLÄTT & SIXTORPS GÅRD

v.30 FRISKATORPET
På skjutfälten i Rinkaby har familjen Andersson hållit landskapet öppet med sina kor, kalvar och tjurar sedan 1973. Idag går här en besättning på 300 Angus (renrasig eller korsning). Just rasen Angus trivs på torra och karga marker som denna och det är tack vare kornas bete som detta område numera ingår i Natura 2000. Djuren lever hela sitt liv ute på de vackra fälten, med daglig övervakning av Christian och hans kollegor. Slakten sker på ett litet lokalt slakteri i Mjällby.

& APOLLONIAS TRÄDGÅRD
I kumlatofta, Blentarp bor Alma och Bror med sina barn. Här driver de en småskalig ekologisk odling i permakultur som gör dem helt självförsörjande och vi får köpa allt överskott.

v.31 KARLSFÄLTS GÅRD & SNÅRESTADSVITLÖK
v.32 ROSA SKATTLÅDAN & VILTPLOCKAT

TILLBAKA TILL RÖKKÖKET